Makrogeo - Nedo Sklep
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Mickiewicza 23
41-700 Ruda Śląska
makrogeo@makrogeo.pl
48 32 725 02 42 / 48 795 407 410
48 530 730 505 / 48 535 131 231
Ilość towarów w koszyku: 0 (0,00 zł)
Fraza:
Kategorie
Wybierz:
Kategorie
Kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny
mgr Weronika Dylus - Skudlik
(+48) 795 407 410
Kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny
Roman Skudlik
(+48) 530 730 505
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
(+48) 535 131 231
GRENKELEASING.
Regulamin sklepu
W celu jak najlepszej współpracy udostępniamy regulamin.
1. INFORMACJE O FIRMIE:
 
Sklep internetowy Nedo jest własnością firmy MAKROGEO Weronika Dylus-Skudlik,  z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 26/110A, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Ruda Śląska pod numerem 25614/10 Nr NIP: 641-244-07-57. Nr Regon: 241444693
działa pod adresem www.nedosklep.pl

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
 
Ceny artykułów są cenami brutto zawierają podatek VAT podane w PLN.
Klient składa zamówienie przez Internet , telefonicznie, Fax. Cena wiążąca dla danego zamówienia to cena eksponowana w momencie składania zamówienia.
Makrogeo w prowadzonym sklepie „Nedo” zastrzega sobie
prawo do zmian cen oraz akcji promocyjnych.
 
Płatności oraz formy doręczenia.
- Płatność za towar przelewem bankowym z dostawą towaru przesyłką kurierską.
- Płatność za towar przy odbiorze z dostawą towaru przesyłką kurierską  pobraniową.  
- Płatność PayU z dostawą kurierską.
- Płatność w siedzibie firmy odbiór towaru osobisty.
Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, lub paragon
 
3. Realizacja zamówienia
 
Realizacja zamówienia zwyczajowo wynosi 1 dzień roboczy, w szczególnych wypadkach może on zostać wydłużony do 14 dni.
 
Realizacja zamówienia liczona jest od:
- płatność przelewem – data wpływu środków na konto makrogeo
- płatność przy odbiorze (przesyłka kurierska podaniowa) – od  potwierdzenia zamówienia przez klienta w formie podania adresy dostawy.
 
Realizacja zamówienia nie jest tożsama z dostawą towaru . Do terminu dostawy należy doliczyć przewidywany czas dostawy.   
- Poczta polska – czas dostawy 2 dni robocze
- Przesyłka kurierska – czas dostawy 1 dzień roboczy
 
Przyjęcie zamówienia do realizacji sklep potwierdza droga elektroniczną i  nadaje unikalny numer zamówienia.
Klient może potwierdzić zamówienie drogą elektroniczną, telefonicznie, fax lub pisemnie. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą elektroniczne lub telefonicznie do momentu realizacji zamówienia.
Kupujący może anulować zamówienie do momentu jego wysłania.
Po wysłaniu zamówionego towaru klient otrzymuje informację drogą elektroniczną o przewidywanym terminie dostawy. 
 
4. Koszty dostawy
 
Informacja o koszcie dostawy pojawia się po wybraniu sposobu płatności oraz sposobie doręczenia danego produktu. Koszty dostawy liczone są indywidualnie dla danego asortymentu produktów.
 
5. ZWROT TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY:

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Konsument - czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)
ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, towar powinien być zwrócony na adres sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Kupującemu niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
o którym mowa w niniejszym ustępie.

Klient powinien:
(1)    dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, ,
(2)    oświadczyć  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
(3)    Klient dołącza do zwracanego towaru dowód zakupu wystawiony przez Sklep
 
Zwrot środków zapłaconych za towar nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru. Zwracany towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń  trakcie transportu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach szczegółowo określonych w art. 38 pkt. 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), tj. w szczególności w przypadku umowy.

6.  GWARANCJA:
 
Konsumenci
 
Makrogeo, odpowiada , za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).
 
Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kartach gwarancyjnych, w takim wypadku Klient może odesłać towar do Sklepu na warunkach określonych w niniejszym paragrafie lub zareklamować towar bezpośrednio u producenta na warunkach określonych w załączonym do towaru dokumencie gwarancji.
 
Podmiotą prowadzącym działalność gospodarczą które złożyły zamówienie w związku z prowadzona działalnością gospodarczą przysługują niezależnie od ustaleń niemniejszego regulaminu, wyłączne uprawnienia gwarancyjne określone przez producenta lub sprzedawcę „ MAKROGEO” Odpowiedzialność „MAKROGEO” z tytułu rękojmi wobec tych klientów jest wyłączona.  
 
Postanowienia wspólne
 

W celu realizacji zgłoszonej reklamacji klient powinien odesłać towar na adres sklepu wraz z dowodem zakupu oraz kartę gwarancyjną o ile taka była wystawiona. W przypadku nie wystawienia karty gwarancyjnej podstawa do gwarancji jest dowód zakupu. Reklamacje SĄ rozpatrywane najpóźniej do 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeżeli będzie to niemożliwe „MAKROGEO” zwróci równoważność ceny.
.
 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 
Sklep jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep.
Dane osobowe podane przez Klienta podczas procesu zamawiania, przetwarzane są przez Sklep w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient wyrazi na to zgodę, dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep.
Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
  
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą MAKROGEO.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim..

W wypadku sporu pomiędzy „MAKROGEO” a Klientami będącymi osobami fizycznymi, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientami innymi niż osoby fizyczne, zaistniały spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sklepu.
Sklep określa w regulaminie datę obowiązywania regulaminu oraz w wypadku zmiany regulaminu dostarcza, na żądanie Klienta, regulamin w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2010 r.

Zespół MAKROGEO
 
Komunikatory
Gadu-gadu: 20680921 Skype: makrogeo Nr konta: 89 1050 1331 1000 0090 7181 9834
Użytkownik: Niezalogowany